این دامنه متعلق به گروه شرکت‌های شاتل است.

گروه شرکت‌های شاتل بزرگ‌ترین مجموعه‌ی فعال در حوزه‌ی ارایه‌ی خدمات دسترسی اینترنت و راهکارهای ارتباطی اینترنتی در کشور است که توانسته است طی سال‌های فعالیت خود، خدمات کارسازی را در این حوزه به مشتریان سراسر کشور ارایه کند.

ورود به وب‌سایت